Cetățenii Step by Step în dialog cu autoritățile locale într-o inedită experiență de învățare

Proiectul de educație socială “Cetățeanul” le-a adus elevilor de clasa a VII-a o inedită experiență de învățare care s-a întins pe întreg parcursul semestrului II al anului școlar care tocmai s-a încheiat.

Desfășurat în colaborare cu Institutul Intercultural din Timișoara și coordonat de profesorul Ovidiu Iordache, proiectul le-a permis elevilor să înțeleagă modul în care se pot implica activ în viața publică și cum pot solicita autorităților rezolvarea problemelor existente în comunitate.

Prima etapă a proiectului a constituit-o identificarea problemelor cu care se confruntă locuitorii Capitalei și, în urma dezbaterilor, elevii au ales să abordeze chestiunea degradării Parcului Cișmigiu, cu precădere starea locurilor de joacă și a dotărilor existente. 

Pornind de la modul în care situația parcului Cișmigiu era prezentată în presă, elevii au realizat propria documentare a problemei, fotografiind și analizând atent, la fața locului, starea echipamentelor de joacă și discutând cu părinții care își supravegheau copiii în timp ce foloseau aceste echipamente.  Concluzia a fost că dotările învechite și neconforme reprezintă un pericol și că se impune sesizarea autorităților.  Astfel, proiectul educațional a intrat într-o nouă etapă și, după ce s-au familiarizat cu legislația, elevii au decis să se adreseze mai multor instituții în baza legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, care obligă instituțiile publice să trimită un răspuns către petiționari într-un termen de maximum 30 de zile. Au fost transmise nu mai puțin de trei petiții către Administrația Lacuri Parcuri și Agrement București (A.L.P.A.B) – instituție aflată în subordinea Primăriei Municipiului București (P.M.B.) și au fost sesizate Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (A.N.P.C.) și Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București.

Rezultatele acestui demers nu au întârziat să apară, pentru că, în urma sesizării făcute de elevi în 22 martie 2022, începând cu 31 martie 2022 A.N.P.C. a oprit funcționarea spațiilor de joacă din Parcul Cișmigiu. Conform documentului oficial pe care elevii l-au primit de la această instituție rezultă faptul că „în urma controlului efectuat în Parcul Cișmigiu, cele reclamate (…) s-au confirmat”, iar A.L.P.A.B. „a fost sancționată contravențional” și „s-a impus oprirea temporară a funcționării locurilor de joacă din parc până la remedierea tuturor deficiențelor constatate”.

La rândul său, A.L.P.A.B. le-a transmis elevilor faptul că: „au fost aprobate fonduri bugetare pentru lucrări de reparații la o parte din locurile de joacă pentru copii”; „au fost solicitate oferte la firmele producătoare de echipamente de joacă și vor fi demarate procedurile de achiziții publice (…)”; „în bugetul aprobat pentru anul 2022, A.L.P.A.B. nu are alocate sumele necesare achiziționării unor camere de supraveghere (…)”; „în ceea ce privește angajarea agenților de pază pentru supravegherea locurilor de joacă, A.L.P.A.B. va demara licitația deschisă” și că A.L.P.A.B. a solicitat Direcției Generale de Poliție Locală și Control intensificarea patrulării în parc, dar din lipsa personalului în rândul agenților de poliție, rezolvarea situației este îngreunată.

Rezultatul întregului proces, alături propuneri de măsuri care să ducă la rezolvarea problemelor, a fost cuprins într-o scrisoare oficială semnată de elevi și profesorul coordonator, trimisă Primarului General și tuturor consilierilor din cadrul Consiliului General al Primăriei Municipiului București.

Proiectul “Cetățeanul” le-a oferit astfel elevilor oportunitatea de a utiliza  concepte specifice ştiinţelor sociale pentru organizarea demersurilor de cunoaştere şi explicare a unor fapte, evenimente, procese din viaţa reală, dar și să coopereze în rezolvarea unor probleme teoretice şi practice, în cadrul diferitelor grupuri. Nu în ultimul rând, întregul demers le-a arătat ce însemnă un comportament social activ şi responsabil și cât de importantă participarea la luarea deciziilor şi la rezolvarea problemelor comunităţii.

Elevii și-au propus să urmărească modul în care măsurile anunțate vor fi implementate și rămână în contact cu instituțiile publice, sperând în continuare că și consilierii generali vor acorda atenție demersului lor.