Școala Step by Step respectă respectă Curriculum-ul Naţional al Ministerului Educaţiei Naționale pentru învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial.

Alternativa educațională Step by Step aplică metode de predare-învățare care au în centru copilul, iar procesul educațional este individualizat și în permanență ține cont de personalitatea copilului.

Întregul proces este organizat pe centre de activități și zone de interes, iar fiecare zi începe cu o discuție prietenoasă – Întâlnirea de dimineață.

Într-o clasă step by step întâlnim centrele: scriere, citire, matematică, ştiinţe, arte,  construcţii, centre etichetate şi accesibile tuturor. Cadrele didactice pot decide să introducă, pe parcursul anului noi centre care să răspunde nevoilor, preocupărilor şi intereselor elevilor.

Cunoștințele teoretice dobândite sunt similare celor din învățământul tradițional, în schimb este cultivată capacitatea de adaptare în societate sau în oricare alt tip de mediu educațional ulterior;  copiii  sunt încurajaţi să facă alegeri, să îşi exprime ideile în mod creativ, să se ajute reciproc, să gândească liber și să îşi dezvolte abilităţile de gândire critică.

În fiecare clasă step by step, locul în care se realizează Întâlnirea de dimineaţă este un spaţiu larg, în care scaunele pot fi aranjate în cerc. Nu lipsește Calendarul naturii, un calendar în jurul căruia copii pot închega discuții pornind de la starea vremii și ajungând până la evenimente de interes pentru întregul grup.

În acelaşi spaţiu întâlnim şi Scaunul autorului, care se diferenţiază de celelalte scaune din clasă prin mărime, culoare sau prin simbolurile care îl împodobesc. Scaunul autorului oferă copilului aşezat pe el posibilitatea de a expune în faţa colegilor opiniile şi ideile personale, de a povesti experienţe sau de a propune rezolvări pentru anumite situaţii cu care grupul se confruntă. Scaunul autorului îl încurajează pe copil să se exprime liber datorită faptului că are atenţia şi respectul grupului.

Un lucru extrem de important este că elevii nu sunt puși în situația de a concura unul cu celălalt, pentru a evita astfel efectele psihologice negative.

 Activităţile de învăţare din şcoală sunt permanent îmbogăţite cu activităţi şi evenimente speciale, de la vizionarea unor piese de teatru în şcoală sau într-o sală de spectacol, la organizarea de plimbări sau lecții în zona obiectivelor de interes  științific și cultural.