1.    Politica prelucrarii datelor cu caracter personal

ASOCIATIA CENTRUL STEP BY STEP PENTRU EDUCATIE SI DEZVOLTARE PROFESIONALA, in calitate de  organizator si administrator al gradinitei Bambi si a scolii gimnaziale STEP BY STEP, respecta caracterul privat si securitatea prelucrarii datelor cu caracter personal al fiecarui cursant, elev sau tutore legal care acceseaza serviciile educationale oferite. Asociatia este inregistrata in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter personal al ANSPDCP cu nr. 28033.

Conform dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private, ASOCIATIA administreza in conditii de siguranta si exclusiv pentru scopurile prezentate mai jos, datele personale care sunt furnizate.

In conformitate cu dispozitiile Legii nr. 677/2001, persoanele inregistrate, in calitate de persoane vizate, au urmatoarele drepturi: drept de acces la date cu caracter personal, drept de interventie asupra datelor, drept de opozitie, dreptul de a se adresa justitiei, dreptul la informare.

Orice informatie furnizata de catre persoanele vizate va fi considerata si va reprezenta consimtamintul expres ca datele personale sa fie folosite de ASOCIATIE  in conformitate cu scopurile mentionate mai jos.

Datele dumneavoastra personale pot fi actualizate sau sterse din baza de date, prin cerere scrisa, datata si semnata, la sediul ASOCIATIEI, din str. Ghe. Dem Teodorescu, nr. 16bis, sector 3 Bucuresti 030916.

2.    Scopul colectarii datelor

Scopul colectarii datelor este de a organiza desfasurarea cursurilor in gradinita si scoala, intocmirea fiselor de evaluare a copiilor si centralizarea acestor date. ASOCIATIA nu va dezvalui unei terte parti niciuna dintre datele detinute, fara acordul persoanelor vizate si nu va comercializa, schimba, divulga aceste date cu alte persoane (fizice sau juridice), cu exceptia Ministerului Educatiei Cercetării Tineretului şi Sportului si a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti precum si la solicitarea altor institutii publice ale statului, de asemenea autorizate sa prelucreze date cu caracter personal.

3.    Securitatea datelor colectate si procesate

ASOCIATIA utilizeaza metode si tehnologii de securitate avansate, impreuna cu politici stricte aplicate salariatilor si procedurilor de lucru  pentru a proteja datele cu caracter personal, colectate si procesate conform prevederilor legale in vigoare.

ASOCIATIA utilizeaza o conexiune internet securizata, criptata pentru a preveni interceptarea.

Inregistrarea si autentificarea pe www.stepbystep.ro implica ID si parola.

4.    Feedback

Utilizatorii www.stepbystep.ro pot posta comentarii, pot trimite intrebari si sugestii. Informatiile sunt trimise prin intermediul formularelor de contact si vor fi folosite tinand cont de dreptul la confidentialitate si la imagine al persoanelor.

5.    Modificari ale politicii de securitate

Orice modificare a politicii de securitate va fi publicata in cadrul acestei pagini: http://www.stepbystep.ro