Centrul de alfabetizare

Centrul de Citire este un spaţiu în care elevii dobândesc deprinderi comunicaţionale, îşi descoperă interesul pentru anumite subiecte, pe măsură ce îşi însuşesc scrisul şi cititul în ritmul propriu şi îşi dezvoltă creativitatea şi abilităţile de exprimare orală şi scrisă.

Centrul de alfabetizare este organizat întotdeauna într-o zonă unde lumina naturală pătrunde cu uşurinţă, este dotat cu o bibliotecă, masă şi scăunele.

Copiii pot găsi în aceast centru cărţi cu poveşti şi ilustraţii, reviste şi ziare sau poveşti audio, se pot aşeza pentru a răsfoi cărţile sau pentru a asculta lectura învățătoarei, a unui coleg mai mare sau a unui părinte invitat.

Centrul de alfabetizare mai pune la dispoziţia copiilor instrumente de scris, hârtie, şabloane sau ştampile cu litere, pentru a susţine astfel însuşirea scrisului şi cititului în mod spontan.

Copiii pot să realizeze cărţi independent sau în cadrul unui grup de lucru folosind scrisul, simbolurile, decupajele din reviste şi ziare sau desenele proprii.