Proiectul Eco-Scoala

Scoala Gimnaziala Step by Step si Gradinita Bambi participa la Proiectul international Eco-Scoala, incepand cu ianuarie 2014.

Eco-Schools este un program pentru managementul mediului şi certificarea şcolilor care-l implementează, coordonat la nivel internaţional de Fundaţia de Educaţie pentru Mediul Inconjurător (FEE), ce reuneşte 77 de organizaţii din 65 de ţări, care acţionează la nivel naţional în domeniul educaţiei pentru o dezvoltare durabilă. Dintre acestea, în anul 2013, 55 de ţări au implementat Programul mondial ECO-SCHOOLS.Pe plan mondial, Programul este susţinut de Uniunea Europeană, UNESCO şi UNEP (Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu).

In cadrul acestiu proiect, copiii:

 • învaţă să cunoască problemele mediului în care trăiesc;
 • devin conştienţi de necesitatea împlicării în problemele mediului;
 • devin mai atenţi şi mai preocupaţi de problemele mediului înconjurător;
 • fac legatura între problemele locale şi cele globale;
 • înţeleg mai bine problema dezvoltării durabile;
 • îşi dezvoltă capacitatea de a lua decizii şi de a deveni lideri;
 • devin protagonişti ai propriei lor educaţii;
 • îşi dezvoltă abilităţile, deprinderile şi cunoştintele;
 • se familiarizează cu un vocabular adecvat privind mediul inconjurător;
 • sunt puşi in situaţii inedite, practice, devenind responsabili de propriile lor acţiuni;
 • îşi pun întrebǎri asupra problemelor de mediu şi se gândesc la posibile soluţii;
 • învaţă să realizeze un proiect pe baza informaţiilor acumulate pe teren;
 • exersează folosirea Internet-ului în comunicarea cu alţi elevi care au aceleaşi preocupări;
 • schimbă experienţe şi comunică cu alţi elevi din ţară sau de pe glob;
 • contribuie la formarea propriei personalităţi, prin participarea la diverse actiuni instructiv-educative cu caracter ecologic, ce oferă acestora o gamă largă de preocupări în diferite domenii ale cunoaşterii: artă, literatură, muzică, ştiinţe etc.
 • îşi dezvoltă  creativitatea, spiritul critic, capacitatea  de a  lucra în echipă şi de a lua lua decizii pentru atingerea scopului propus;
 • învaţă să se comporte ca buni cetăţeni.