Dotările Școlii Step by Step

Situată aproape de centrul Capitalei, Școala Gimnazială Step By Step își desfășoară activitatea într-o clădire integral adaptată activităților educaționale, complet securizată, beneficiind inclusiv de o generoasă suprafață de curte interioară.

În amenajare, provocarea căreia i-am răspuns cu succes a fost să satisfacem apetitul pentru modern și digitalizare al actualelor generații de copii, păstrând candoarea copilăriei și elementele școlii clasice.

Școala Gimnazială Step by Step  întrunește toate exigențele unui spațiu destinat activităților educaționale, cu dotări care încep de la stații interactive de învățare sau calculatoare și ajung până la laboratoare virtuale și cabinet medical.

La fiecare pas, în clase sau pe coridoare, în decorațiuni se regăsește amprenta artistică a copiilor, îndrumați de profesorii  de arte plastice.

În clasele step by step, mobilierul din lemn are dimensiunile potrivite pentru fiecare nivel de vârstă. Mesele mici, de diferite forme și înconjurate de scăunele, sunt delimitate de dulapuri deschise şi rafturi cu materiale didactice, creând astfel spaţii denumite centre de activitate, în care elevii îşi pot desfăşura activitatea individual sau în grupuri mici sub îndrumarea unui cadru didactic. Materialele cu care sunt dotate aceste centre sunt accesibile copiilor, încurajând alegerea şi negocierea .

Fiecare  clasă are propriul centru tematic în care sunt puse la dispoziţia copiilor materiale specifice temei (zilnice sau săptămânale), un panou special pentru anunţarea aniversărilor şi marcarea sărbătoriţilor, un spaţiu în care se afişează regulile clasei – reguli stabilite de copii alături de cadrele didactice la fiecare început de an şcolar şi îmbogăţite sau modificate pe parcursul anului, în funcţie de dinamica și nevoile clasei.

Spațiile noastre

16 săli de clasă
9 grupuri sanitare 
2 vestiare
Laborator virtual
Sală de sport
Cabinet pentru informatică, cu reţea de calculatoare conectate la internet
Bibliotecă cu spațiu de lectură
Centru de știinte
Atelier de arte plastice
Sala pentru cursuri de pian/muzică
1400 mp  spaţiu exterior destinat activităţilor sportive şi de recreere
Sală de mese
1  cabinet pentru consiliere psihopedagogică şi logopedie
1 cabinet medical şcolar autorizat
Spaţii administrative